Powrót do przetargów

Pisemny przetarg nieograniczony na realizację zadania "Wykonanie przepędu na terenie gospodarstwa w Stasinie"

piątek, 2. października 2020

"Wykonanie przepędu na terenie gospodarstwa w Stasinie"

poniżej pliki do pobrania:

ogłoszenie

Mapa sytuacyjna 

Opis przepęd

Rys- A1

Rys- A2

SIWZ

Przedmiar_011002003