Osiągnięcia

Rok 2019

Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań 2019

 • Wiceczempion w kategorii Krowy PHF odmiany czerwono - białej w I laktacji
 • Wiceczempion w grupie krów rasy polskiej czerwono - białej
 • Wiceczempion w grupie krów rasy polskiej czerwonej
 • Złoty Medal za jałowicę ALIKIA w kategorii jaowice poniżej 18 m-cy,rasy Limousine
 • Złoty Medal za jałowicę ANULKA w kategorii jałowice poniżej 18 m-cy,rasy Limousine

XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Książ 2019

 • SUPER CZEMPION dla buhaja AMOR
 • WICECZEMPION w kategorii jałowice niecielne w wieku 13-14 miesięcy rasy polskiej holsztyńsko - fryzyjskiej odmiany RW
 • CZEMPION dla krowy Arkona w kategorii jałowice rasy Limousine do 18 m-cy
 • CZEMPION dla buhaja Amor w kategorii buhaje do 24 miesięcy rasy Limousine
 • Dodatkowo OHZ "Przerzeczyn Zdrój" otrzymał SUPERCZEMPIONA w kategorii krów przyznanego przez Dyrektora Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka - region oceny Poznań - nagroda zostala wręczona podczas XXIV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Książ 2019
 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Poznań przynnała OHZ Przerzeczyn Zdrój Certyfikat Wydajności za rok 2018, która wyniosła 10489 kg mleka o zawartości 4,16 tłuszczu oraz 3,49 % białka

Rok 2018

XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Książ 2018

 • CHEMPION w kategorii buhajki do 24 miesięcy rasy Limousine
 • CHEMPION w kategorii jałówki do 1 miesięcy rasy limosine
 • CHEMPION w kategorii krowy rasy polskiej cerwono -bialej (ZR)
 • CHEMPION w kategorii krowy rasy polskiej czerwonej (RP)
 • WICECHEMPION w kategorii jałowice niecielne w wieku 10-12 miesięcy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmany (RW)
 • XII KRAJOWA WYSTAWA CZERWONEGO BYDŁA POLSKIEGO
 • WICECZEMPION dla krowy Sasanka w kategorii krowy w I laktacji program ochrony zasobów genetycznych
 • Dyplom Uznania od Małopolskiego Centrum biotechniki Sp z o.o. z/s w Krasnem za wyniki wartości użytkowej w 2017 roku średnia wydajnosć od krowy wyniosła 10167 kg mleka o zawartości tłuszczu 4,15% i białka 3,44 %

Rok 2017

XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań 2017

 • ZŁOTY MEDAL za krowę w II i dalszej laktacji rasy PHF odmiany czerwono - białej
 • ZŁOTY MEDAL za krowę w I laktacji rasy PHF odmiany czerwono - białej

XXII Regionalna Wystawa Zwierzat Hodowlanych w Piotrowicach

 • CHAMPION za jałowicę niecielną rasy LIMOUSINE
 • CHAMPION za jałowicę cielnąrasy PHF -RW
 • CHAMPION za krowę rasy PHF - RW
 • CHAMPION za krowę rasy polskiej czerwonej RP
 • CHAMPION za krowę rasy polskiej czerwonej ZR
 • VICECHAMPION za krowę rasy polkiej czerwono - białj ZR
 • W roku 2017 OHZ "Przerzeczyn Zdrój" otrzymał także potwierdzenie realizacji zasad rolnictwa zrównoważonego na poziomie BRĄZOWYM zgodności z Listą Kntrolną Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego "ASAP"

Rok 2016

Jubileuszowa XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych

 • Superczempion - kr. SOJA
 • Czempion - kr. KALINA
 • Czempion - kr. POLA
 • Czempion - jał. SOJA

Rok 2015

XX Regionalna Wystawa Zwierzat Hodowlanych w Piotrowicach

 • Superczempion - kr. SOJA
 • Czempion - kr. POLA
 • Czempion - kr. KALINA
 • Czempion - jał. SOJA

Rok 2014

XIX Regionalna Wystawa Zwierzat Hodowlanych w Piotrowicach

 • Birbanta - czempion
 • Chwila - czempion
 • Kalina - czempion

Rok 2013

XVIII Regionalna Wystawa Zwierzat Hodowlanych w Piotrowicach

 • Nasze krowy zdobyły superczempionat i 3 czempionaty

VI Krajowa Wystawa Bydła Polskiego Czerwonego W Szczyrzycu

 • Nasze krowy zdobyły czempionat

Rok 2012

XVII Regionalna Wystawa Zwierzat Hodowlanych w Piotrowicach

 • Nasze krowy zdobyły 3 czempionaty

Rok 2011

XVI Regionalna Wystawa Zwierzat Hodowlanych w Piotrowicach

 • CHEMPIONAT w kat. Jałówki cielne rasy PHF RW 72 PL 00518371591-8
 • CHEMPIONAT w kat. Krowy rasy PHF RW 102 PL 00516804870-3
 • CHEMPIONAT w kat. Krowy rasy RP 104 PL 00521504099-5

XXV Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu

 • ZŁOTY MEDAL - w kat. krowy w rasie HFP CZB - ŻABA, PL00518678260-3
 • ZŁOTY MEDAL - w kat. krowy w rasie HFP CZB - DOLA, PL00516804870-3
 • ZŁOTY MEDAL - w kat. krowy w rasie HFP CZB - SEŃKA, 00519730131-2
 • ZŁOTY MEDAL - w kat. krowy w rasie HFP CZB - AMIRA, PL00518678195-8
 • ZŁOTY MEDAL - w kat. krowy w rasie ZR Polska CZB - DACHNA , PL00527902142-8
 • ZŁOTY MEDAL - w kat. jałówki PHF CZB - KASKA , PL00523325426-8
 • ZŁOTY MEDAL - w kat. jałówki PHF CZB - TRODA , PL00522598828-7