Gospodarstwa

Rejon działania Spółki znajduje się na pogórzu Sudeckim, w terenie pofałdowanym i pagórkowatym, na wysokości 240-270 m n.p.m. w pasie klimatu podgórskiego. Przeważają tu gleby brunatne i pseudobielicowe, należące do kompleksów pszennego dobrego i wadliwego oraz żytniego dobrego. Średni wskaźnik bonitacji gleb wynosi 1,35. Gleby położone na skłonach podlegają silnej erozji. Spółka użytkuje 2710 ha z tego grunty orne 2425 ha położone są na terenie gmin Niemcza i Piława Górna. Mleko, którego spółka jest producentem sprzedawane jest jednemu ze swiatowych koncernów mleczarskich. Średnia liczebność stadawynosi 1300 sztuk w tym 500 krów mlecznych.

IMAG4381

OHZ "Przerzeczyn Zdrój" zaliczony został przez Agencję Nieruchomości Rolnych do grupy spółek strategicznych. Zaplanowane zostały inwestycje, z których budowa nowej obory i utworzenie na jej bazie fermy krów jest najważniejszą i największą inwestycją w historii spółki. Wpłynęło to na postęp w hodowli i poprawiło ekonomiczną efektywność tego działu produkcji. Stasińska obora została zaadoptowana na cele hodowli czystorasowego bydła mięsnego rasy Limousine, którego hodowlę rozpoczęto w 2013 roku.