Historia

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój" Spółka z o.o. powstał 1 stycznia 1995 roku po przekształceniu Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej działającego od 1966 roku. Spółka składa się z dwóch gospodarstw: Gilów i Stasin, a ziemie, które urzytkuje położone są w obrębie gminy Niemcza i Piława Górna,  w województwie dolnośląskim.

Gospodarstwa OHZ "Przerzeczyn Zdrój" płożone są na Przedgórzu Sudeckim i wznoszą się około 200- 300 m n.p.m. Najwyższą górą na Przedgórzu Sudeckim jest Ślęża wznosząca się 718 m n.p.m. zbudowana ze starych skał metamorficznych i magmowych. Przedgórze jest krainą typowo rolniczą, gęsto zaludnioną z dość rozwiniętą turystyką. Przedgórze Sudeckie charakteryzuje się także dość dużym obszarem, na którym występują złoża wód mineralnych. Występują tu gleby pylaste (lessowe) dość dobre oraz niewielkie płaty czarnoziemów. Od północnego zachodu Przedgórze Sudeckie graniczy z Niziną Śląsko-Łużycką, od północnego wschodu z Niziną Śląską, od południowego wschodu, południa i południowego zachodu z Sudetami. Przedgórze sudecki posiada także jeden z najdłuższych okresów wegetacji co w połączeniu z dobrymi glebami daje bardzo dobre warunki do produkcji rolnej.

DSC_0145

Podstawą działalności OHZ „Przerzeczyn Zdrój” jest produkcja roślinna oraz hodowla bydła mlecznego i mięsnego odbywająca się w dwóch gospodarstwach Gospodarstwo Stasin oraz gospodarstwo i ferma w Gilowie.

Gospodarstwo Stasin zajmuje się hodowlą czystorasowego bydła mięsnego rasy Limousine oraz odchowem cieląt ras mlecznych.

Gospodarstwo Gilów swoją działalność prowadzi w dwóch sektorach pierwszym jest ferma zajmująca się produkcją mleka, a drugim gospodarstwo zaopatrzone w nowoczesny park maszynowy i obsługujące ponad 2400 ha. Produkcja roślina uwzględnia zapotrzebowanie fermy związane z hodowlą bydła.

Ośrodek Hodowli Zarodowej "Przerzeczyn Zdrój" jest prężnie rozwijającą się Spółką Skarbu Państwa dysponującą nowoczesnym parkiem maszynowym zaopatrzonym w specjalistyczny sprzęt rolniczy oraz dużym zasobem magazynowym w formie magazynów płaskich i silosów lejowych. Spółka posiada także zmodernizowane budynki inwentarskie z zachowaniem ich zabytkowego charakteru oraz detali architektonicznych.