PRODUKCJA ZWIERZĘCA – główny hodowca Magda Rzepka – Kucharska

W spółce prowadzimy hodowlę bydła mlecznego i mięsnego. Sprzedajemy rocznie ponad 4,5 mln litrów mleka. Posiadamy w sprzedaży materiał w postaci jałowic cielnych wszystkich ras mlecznych oraz buhajki i buhaje przeznaczone do rozrodu we wszystkich rasach hodowlanych prowadzonych w Spółce.

Hodowlę bydła prowadzimy w następujących rasach:

- holsztyńsko - fryzyjska w odmianie czerwono-białej

- polskiej czerwono-białej

- polskiej czerwonej

- Limousine

 

Rasa holsztyńsko-fryzyjska w odmianie czerwono-białej

Głównym celem hodowlanym w stadzie w rasie HF jest uzyskanie jak najlepszego materiału genetycznego do dalszej hodowli, tyczy się to zarówno linii matczynych, jak i osobników męskich. Dokonujemy selekcji w oparciu o indeks PF, patrząc jednocześnie na poprawę cech funkcjonalnych (głównie pokroju i długowieczności), ale przede wszystkim na cechy produkcyjne - wydajności i składu mleka. Postęp genetyczny osiągany w cechach pokroju ma na celu wybór osobników żeńskich z najlepszym indeksem nóg i wymienia. Poprzez indeks rodowodowy, wybieramy najbardziej obiecujące potomstwo i wykonujemy  ocenę genomową. Dzięki takiej informacji jesteśmy w stanie w bardzo szybki sposób polepszyć genetycznie nasze stado. Sztuki o największej wartości pod kątem indeksu gPF zostają przygotowane do zabiegu embriotransferu, dzięki czemu możemy uzyskać dużo potomstwa po najlepszych sztukach w swoim stadzie. Dzięki analizie rodowodów, spośród stada wybierane są najsłabsze sztuki pod względem hodowlanym, to ich używamy  jako biorczyń dla zarodków wypłukanych. Należy dodać, że bardzo ważnym celem naszej hodowli jest sprzedaż bardzo dobrego materiału genetycznego polskiemu rolnikowi. Sprzedajemy jałówki cielne na terenie całego kraju, jak również buhaje do krycia naturalnego i do stacji unasieniania.

.

  Rasa zachowawcza bydła polska czerwono-biała (ZR).

Jesteśmy uczestnikami Programu merytorycznie opracowanego i koordynowanego przez Instytut Zootechniki, którego realizacją zajmuje się Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Prowadzi ona księgę dla bydła rasy polskiej czerwono-białej oraz ocenę wartości użytkowej.

Obecnie w rasie polskiej czerwono-białej (ZR) posiadamy 135 sztuk, w tym 60 krów. Wszystkie krowy unasieniane są buhajami wytypowanymi przez Federację o niskim dolewie krwi HF. Potomstwo męskie po zakwalifikowaniu przez selekcjonera sprzedawane jest do SHiUZ lub na punkty kopulacyjne, a pozostałe na opas. Młodzież żeńska pozostawiana jest na remont stada i unasienniana, także buhajami o niskim dolewie krwi HF.

 

Rasa zachowawcza bydła mlecznego - polska czerwona (RP).

W lipcu 2010 r. przejęliśmy ze Stadniny Koni Huculskich w Gładyszowie stado bydła rasy polskiej czerwonej. Obecnie posiadamy 90 sztuk, w tym 50 krów.

Rasy zachowawcze utrzymywane są w systemie produkcji ekstensywnej. Krowy wychodzą na pastwisko, dokarmiane są w oborze kiszonkami przy minimalnym, podstawowym udziale pasz treściwych. Są utrzymywane w systemie wolnostanowiskowym. Naszym zadaniem jest utrzymywanie tzw. „banku genów” w celu zapobiegnięcia całkowitemu wyginięciu naszych rodzimych ras.

 

Bydło mięsne- Limousine

Głównym celem programu hodowlanego jest produkcja i sprzedaż materiału hodowlanego do rozpłodu – buhajków hodowlanych i jałówek rasy Limousine. Spółka zapoczątkowała hodowlę bydła mięsnego we wrześniu 2013 roku zakupem 34 jałówek. Buhajki przeznaczone są do sprzedaży, a jałówki do powiększenia stada matecznego. Zwierzęta korzystają z wielu  pastwisk. Obecnie  posiadamy 330 sztuk, w tym 115 krów.