Powrót do przetargów

Przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego

piątek, 17. lipca 2020

Odbudowa kanałów odciekowych silosu na kiszonkę na terenie gospodarstwa w Gilowie

Poniżej pliki do pobrania :

przetarg