Strona główna O przedsiębiorstwie Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Inwestycje Historia Oferta Aktualności

Ogłoszenia


Gilów, 15.03.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E 10/2019

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

ZAPRASZA DO SKLADANIA OFERT NA ZAKUP SYSTEMU COLO QUICK
Załącznik:

Zakup Colo Quick

Zakup Colo Quick c.d.Gilów, 11.03.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E 8/2019

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ „PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:

„DOSTAWA I MONTAŻ POIDEŁ DLA OBORY NA TERENIE GOSPODARSTWA W GILOWIE DZ. NR. 498” :
Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu zostały określone w "Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia" (SIWZ). SIWZ można pobrać w siedzibie Zarządu Spółki lub bezpośrednio pobrać ze stronie www.przerzeczynzdroj.com.pl:
Warunkiem udziału w przetargu jest:
a. złożenie przez oferenta oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
b. złożenie oferty w języku polskim z uwzględnieniem wymogów określonych w SIWZ,
Termin związania z ofertą - 14 dni, tj do dnia 13 kwietnia 2019 roku.
Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zarządu Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2019 roku do godz. 11:45.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 29 marca 2019 roku o godz. 12:00
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania, bez dokonania wyboru ( art. 703 § 2 k.c. )
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a. unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
b. przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 25 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Wszelkich informacji udzielają:
a) w zakresie postępowania udziela: - inż. Andrzej Budziński tel. 606-143-921 ,
b) w zakresie przedmiotu zamówienia
– Daniel Płatek tel. 509-568-242
- Włodzimierz Koziejowski tel. 509-568-241


Załącznik:
Specyfikacja dostawy
Gilów, 11.03.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E 7/2019

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

ZAPRASZA DO SKLADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SIEWU KUKURYDZY
Załącznik:
siew kukurydzyGilów, 11.03.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E 9/2019

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” sp. z o. o z siedzibą w Gilowie 120A, 58-230 Niemcza, tel. 74 837 50 61, 74 837 52 81.
zatrudni:

1. Osobę na stanowisku pracownik gospodarczy.

Zakres prac:
- utrzymanie porządku na terenie gospodarstwa i fermy bydła,
- dbałość o zieleń (pielenie, koszenie traw itp.),
- zimą obsługa pieca co,
- inne prace wg potrzeb.

2. Osobę na stanowisku brygadzista-magazynier.

Wymagania:
- znajomość prac polowych,
- znajomość zasad prowadzenia gospodarki magazynowej,
- znajomość prac warsztatowych.

Oferujemy:
- umowę o pracę,
- możliwość rozwoju.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z kierownikiem gospodarstwa pod nr telefonu 509 568 243.
Gilów, 11.03.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E 6/2019

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

ZAPRASZA DO SKLADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE ZBIORU TRAW I ZBÓŻ
Załącznik:
Zbiory trawGilów, 10.03.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E 5/2019

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

ZAPRASZA DO SKLADANIA OFERT NA DOSTAWĘ ROZSIEWACZA DO WAPNA
Załącznik:
Dostawa rozsiewaczaGilów, 10.03.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E 4/2019

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

ZAPRASZA DO SKLADANIA OFERT NA DOSTAWE PRZYCZEPY SKORUPOWEJ
Załącznik:
Dostawa przyczepyGilów, 15.02.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E 3/2019

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

ZAPRASZA DO SKLADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO p.t. "POIDŁO BECZKOWE WRAZ Z MISAMI 8 tys. litrów"
Załącznik:
Poidło beczkoweGilów, 23.01.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E 2/2019

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

ZAPRASZA DO SKLADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE USŁUG ROLNICZYCH
Załączniki:
WyszczególnienieGilów, 17.01.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E 1/2019

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:
"ROZBUDOWA MAGAZYNU ZBOŻOWEGO W GOSPODARSTWIE GILÓW – II ETAP”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu zostały określone w "Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia" ( SIWZ ). SIWZ można pobrać w siedzibie Zarządu Spółki lub bezpośrednio pobrać ze stronie www.przerzeczynzdroj.com.pl

Warunkiem udziału w przetargu jest:
a. złożenie przez oferenta oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
b. złożenie oferty w języku polskim z uwzględnieniem wymogów określonych w SIWZ,
c. wniesienie wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

Termin związania z ofertą - 14 dni, tj do dnia 25 lutego 2019 roku.
Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zarządu Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 roku do godz. 10:30.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 11 lutego 2019 roku o godz. 1130 . Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania, bez dokonania wyboru ( art. 703 § 2 k.c. )

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a. unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
b. przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 25 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

Wszelkich informacji udzielają:
a) w zakresie postępowania udziela: - inż. Andrzej Budziński tel. 606-143-921 ,
b) w zakresie przedmiotu zamówienia – Jarosław Rychlik tel. 731-150-964

Załączniki:

Specyfikacja

Tabela elementów scalonych

PYTANIA

1. Czy w projekcie jest również opracowany schemat oczekiwanej technologii ? Lub tylko części obecnie zbudowanej?
2. Czy możliwy jest dostęp do specyfikacji wybudowanych silosów (2x 808m3) tj. wymagane wyposażenie typu sondy temp., czujniki, drabiny, podesty obsługowe, itp.?
3. Nieczytelne są również pozycje z tabeli elementów scalonych.

ODPOWIEDZI

1. Projekt został opracowany dla całego zadania ( tj. czterech silosów na fundamentach) z podnośnikiem kubełkowym oraz silosem spedycyjnym. W drugim etapie realizacji inwestycji pozostała dostawa i montaż dalszych dwóch zbiorników wraz z urządzeniami transportowymi współdziałającymi z dwoma silosami i silosem spedycyjnym ( wykonanymi w pierwszym etapie inwestycji)

2. Silosy mają być wyposażone w czujniki ( sondy) temperatury oraz czujniki napełnienia. Każdy silos powinien posiadać drabinę oraz podest obsługowy. Zasuwy zasypowe elektrycxzne natomiast zsypowe - ręczne

3. W załączeniu czytelny skan tabeli elementów scalonych

4. Ponadto w cenie oferty należy ująć dodatkowo ;

a) połączenia technologiczne suszarni z nowym magazynem, umożliwiające bezpośredni zasyp nowych silosów ziarnem opuszczającym suszarnię

b) w podnośniku kubełkowym PK50 zasypującym nowe silosy należy wprowadzić blokadę ruchu powrotnego pasa z kubełkami.