Strona główna O przedsiębiorstwie Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Inwestycje Historia Oferta Atualności

Centrum kulturowe Pradzieje regionu W średniowieczu Kultura łużycka

Historia

We wczesnym średniowieczu t.j. od VI do ok. XIII w. obszar całej niemal Polski zamieszkiwali Słowianie. Centralnym, plemiennym grodem Ślężan była w IX – X stuleciu Niemcza, leżąca przy trakcie z czeskiej Pragi, przez Wrocław, na Pomorze. Jej najstarsze konstrukcje warowne w postaci palisady wzniesione zostały prawdopodobnie w VIII – IX w.

Na majdanie odnaleziono wiele obiektów gospodarczych. Blisko 20% powierzchni zajmowały magazyny zbożowe, głównie pszenicy. Może te zapasy przesądziły w 1017 roku o klęsce wojsk oblężniczych niemieckich i czeskich. Odnalezione zostały wewnątrz grodu żelazne noże, ostrogi i groty, wyroby z kości, poroża i kamienia. W drugim cmentarzysku, sąsiadującym od południa z wałami dawnego grodu odnaleziono w grobach kobiecychpaciorki z kamieni półszlachetnych i szkła, kabłączki skroniowe, obrączki, grzebienie, monety.
.
Niedaleko, ok. 2,5 km, w pobliskim Gilowie odnaleziono grodzisko określane mianem Tatarskich Szańców lub Tatarskiej Przełęczy.

Gród założony został na wyniesieniu otoczonym z trzech stron przez głęboką dolinę Piekielnego Potoku, lewobrzeżnego dopływu Ślęży. Jest to jedno z największych grodzisk na Dolnym Śląsku o pow. ok. 4,5 ha.
Gród i podgrodzie oddzielone są wysokim wałem, o wysokości osiągającej 8 m i szerokości podstawy do 12 m. Długość obwarowania ma prawie 1500 m. .
Istnienie dwóch, sąsiadujących ze sobą, tak potężnych grodów jest zagadką historyczną czekającą do dzisiaj na rozwiązanie. .
.
Koronując się w 1076 roku, Bolesław Szczodry uniezależnił się od cesarstwa niemieckiego i utrwalił panowanie na ziemi nadodrzańskiej. Ok. 1080 roku tron objął jego brat, Władysław Herman a wkrótce rywalizować zaczęli jego synowie, Zbigniew i Bolesław Krzywousty. Popierające Zbigniewa wojska cesarskie Henryka V poniosły klęskę zadaną najeźdźcom przez Bolesława Krzywoustego .
.
Poza długotrwałym konfliktem o zależność Śląska od Czech, obie dynastie – Piastów i Przemyślidów łączyły bliskie powiązania rodzinne. W 1137 roku doszło do ugody. Na zjeździe w Kłodzku pomiędzy księciem polskim i jego ciotecznym bratem Sobiesławem I zatwierdzono warunki pokoju sąsiadujących krajów. .