Strona główna O przedsiębiorstwie Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Inwestycje Historia Oferta Atualności

Centrum kulturowe Pradzieje regionu W średniowieczu Kultura łużycka

Kultura łużycka

Wzgórza Niemczańskie, z ich północną częścią w rejonie Łagiewnik, stanowiły jeden ze śląskich ośrodków osadniczych ludności kultury łużyckiej.
Epoka brązu, która trwała na Śląsku od ok. 1900/1800 r. p.n.e. do 700 r. p.n.e. przyniosła liczne zmiany kulturowe zachodzące w tym okresie. Jedną z jej najbardziej charakterystycznych cech była produkcja. i użytkowanie wyrobów z brązu, który był wtedy stopem miedzi i cyny w stosunku 10:1.
Od ok. 1200 r. p.n.e. następuje kolejny okres epoki brązu, zwany kulturą łużycką, obejmującą prawie całą Europę Środkową. Była to jedna z najdłużej trwających kultur na ziemiach śląskich. Ślęża była wówczas ponadregionalnym centrum religijnym.

Wzgórza niemczańskie, na których założony był gród kultury łużyckiej były solidnie ufortyfikowane. Umocnienia konstruowane były z warstw kamieni przesypanych iłkiem z domieszką próchnicy oraz węgli drzewnych i spieczonej gliny.
Podczas badań archeologicznych odnaleziono z tego okresu tysiące kawałków naczyń, przedmiotów wykonanych z żelaza i metali kolorowych, wyrobów rogowych, kościanych i kamiennych a wśród nich szpile z brązu, rogowe i kościane szydła. Rozwijało się również rolnictwo. Hodowano tutaj bydło, trzodę, owce i konie.