Strona główna O przedsiębiorstwie Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Inwestycje Historia Oferta Atualności

Centrum kulturowe Pradzieje regionu W średniowieczu Kultura łużycka

W średniowieczu

Na terenie Przerzeczyna i w okolicach miasta znajdują się stanowiska archeologiczne, w których odnaleziono przedmioty z okresu wpływów rzymskich i początków wędrówek ludów określonych na IV – V w. Przerzeczyn Zdrój, leżący zaledwie 4 km od Niemczy, znajduje się pod wpływami kulturowymi społeczeństw żyjących na terenach śląskich Słowian. Do najcenniejszych znalezisk należy tzw. skarb rzymskich denarów. Najstarsze z nich to emisje cesarza Nerona ( 54 – 68 r.).

Odkopano również 6 obiektów wziemnych – w postaci jam gospodarczych, które są pozostałościami budynków zbudowanych na powierzchni. Jeden z nich był obiektem mieszkalnym o powierzchni około 20 m kw. a w nim znajdowało się kamienne palenisko. W budynku tym odnalezione zostały przedmioty ceramiczne z końca III i początków IV wieku