PRZERZECZYN ZDRÓJ
Strona główna O przedsiębiorstwie Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Inwestycje Historia Oferta Atualności

Uprawy Mechanizacja

Produkcja roślinna

Gospodarujemy na obszarze 2623 ha użytków rolnych, w tym 2425 ha gruntów ornych, 198 ha użytków zielonych. Przeważają gleby zwięzłe głównie klasy II i III. Teren jest mocno pofałdowany, pagórkowaty gdzie często występuje erozja wodna. Część gleb jest mocna zakamieniona z powodu powszechnie występujących kopalnych złóż kamienia.
Produkujemy rośliny pastewne na paszę dla bydła a więc trawy, lucernę, kukurydzę oraz rośliny towarowe – rzepak, pszenicę, jęczmień, kukurydzę.
W 2010 roku rozpoczęliśmy uprawę roślin warzywnych tj. fasoli szparagowej i grochu zielonego z przeznaczeniem do przetwórni owocowo-warzywnej.