PRZERZECZYN ZDRÓJ

Strona główna O przedsiębiorstwie Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Inwestycje Historia Oferta Atualności

Organizacja Zakłady produkcyjne Perspektywy

Perspektywy i cele produkcyjne

OHZ "Przerzeczyn Zdrój" zaliczony został przez Agencję Nieruchomości Rolnych do grupy spółek strategicznych. Zaplanowane zostały inwestycje z których budowa nowej obory i utworzenie na jej bazie fermy krów jest najważniejszą i największą inwestycją w historii spółki. Wpłynęło to na postęp w hodowli i poprawiło ekonomiczną efektywność tego działu produkcji.
Stasińska obora została zaadoptowana na cele hodowli czystorasowego bydła mięsnego rasy Limousine, którego hodowlę rozpoczęliśmy w 2013 roku.

Proekologiczną inwestycją w spółce była budowa nowej suszarni do suszenia zbóż i rzepaku na paliwo ze źródeł odnawialnych. Paliwem są zrębki drzewne oraz odpady z obróbki drewna z tartaków i fabryk mebli. Na użytek tej inwestycji założyliśmy plantację wierzby energetycznej.