PRZERZECZYN ZDRÓJ
Strona główna O przedsiębiorstwie Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Inwestycje Historia Oferta Atualności

Organizacja Zakłady produkcyjne Perspektywy

Organizacja przedsiębiorstwa

Ośrodek Hodowli Zarodowej "Przerzeczyn Zdrój" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona aktem notarialnym z 19 grudnia 1994 roku, przez Agencję Nieruchomości Rolnych O/ T w Warszawie. Spółka zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS/0000142644.
Data rozpoczęcia działalności: 1 styczeń 1995 rok. Kapitał zakładowy wynosi 6.500.000,00 zł. I dzieli się na 13000 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł. Każdy. W całości objęła je Agencja Nieruchomości Rolnych .
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 roku, Spółka została wpisana na listę spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Numer identyfikacyjny REGON - 890281343
Numer identyfikacyjny płatnika VAT - 882-10-06-025


Adres Spółki: Adres: Gilów 120A, 58-230 Niemcza,
Zarząd Spółki 2 osobowy
- Prezes Zarządu, mgr inż. Jarosław Bereźnicki
- Członek Zarządu, Wacław Dziendziel

Zgromadzenie Wspólników – ANR Warszawa

Spółka działa w oparciu o : Kodeks Spółek Handlowych, Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy, Regulamin Organizacyjny.

Prezes Zarządu, mgr inż. Jarosław Bereźnicki

Przedmiot działalności Spółki:

• podstawowej - 01.21.Z chów i hodowla bydła
• drugorzędnej - 01.11.A uprawa zbóż
• trzeciorzędnej - 41.00.B działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody

Rodzaj działalności (wg KGN) – 421 hodowla zarodowa.

Rejon działania Spółki znajduje się na pogórzu Sudeckim, w terenie pofałdowanym i pagórkowatym, na wysokości 240-270 m n.p.m. w pasie klimatu podgórskiego. Przeważają tu gleby brunatne i pseudobielicowe, należące do kompleksów pszennego dobrego i wadliwego oraz żytniego dobrego. Średni wskaźnik bonitacji gleb wynosi 1,35. Gleby położone na skłonach podlegają silnej erozji. Spółka użytkuje 2710 ha z tego grunty orne 2425 ha położone na terenie gmin Niemcza i Piława Górna.
Mleko sprzedawane do Danone Polska Sp. z o.o. Średnia liczebność stada wynosi 1150 sztuk w tym 500 krów mlecznych.